Yangın Sistemleri Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

tehlike

Genel durum

Standart Madde 4.4.2’de belirtilen tesisatın / tesisatların tipi / tiplerini ve her bir kontrol vana setinin anma çapı /çapları, sistemdeki her kontrol vana setinin sayısı veya referansları, her kontrol vana setindeki sprinkler gruplarının sayısı kontrol edilmelidir. Ayrıca kuru veya değişken tesisatlar durumunda döşenen boru hacmi, her kontrol vana setindeki en yüksek sprinklerin yüksekliği gibi hususların proje üzerinde belirlenerek fiile duruma uygunluğu kontrol edilmelidir.

 

Hidrolik Tasarım Kriterleri (Standart Madde7)

 

İlgilenilen odada veya çalışma alanındaki bütün tavan veya çatı sprinkler gruplarından hangisi daha azsa ve buna ilave olarak herhangi bir raf sprinkler grubu veya ilave sprinkler grubu çalıştığında, bu maddede verilen tasarım yoğunluğu, uygun değerden az olmamalıdır. DT, OT ve YT sınıfları için tasarım yoğunluğu ve çalışma alanı için asgari şartlar Standart çizelge 3’te verilmiştir. YT sınıfları için Standart madde 7.2 uygulanmalıdır.

 

Not – Ön hesaplamalı sistemler için, Standart madde 7.3, madde 9.3.2.2 ve Madde 10.7’de belirtilen su beslemesi ve boru sistemi ile ilgili kurallarının uygulanmasıyla tasarım kriterleri sağlanır.

tehlike sınıfı

;

Yüksek tehlikeli depolamalarda, koruma tipi, tasarım yoğunluğunun belirlenmesi ve çalışma alanı, mamulün (veya karışık mamullerin) yanabilirliğine, paketlenmesine (palet dâhil), depolama metodu ve depolama yüksekliğine bağlıdır.(Standart madde 7)

Sprinkler gruplarının çatı veya tavanda bulunduğu durumlarda, etkin sprinkler koruması için Standart Çizelge 4 te gösterilen en fazla depolama yükseklikleri dikkate alınmalıdır. İzin verilen en fazla depolama yüksekliği, çatı veya tavan sprinkler grupları arasındaki mesafe 4 m’yi geçmemelidir. (Standart Madde 7.2.2)

 

Depolama yüksekliğinin bu sınırları geçtiği yerlerde veya depolama üst seviyesi ve çatı veya tavan arasındaki mesafe 4 m’yi geçtiği yerlerde, raf sprinkler gruplarının ara seviyeleri, Standart Madde 7.2.3’ ün her bir maddesindeki gibi verilmelidir.

;

Raflarda 50’den fazla ara seviye sprinkler grubu monte edilmişse, bunlar çatı veya tavan sprinkler grupları gibi aynı kontrol vana setinden beslenmemelidir. Kontrol vana setinin çapı 100 mm’den az olmamalıdır. Çatı veya tavan sprinkler grupları için tasarım yoğunluğu 260 m2 ‘lik bir çalışma alanı üzerinde en az 7,5 mm/min olmalıdır. Eşyalar ara seviyeli raf sprinkler gruplarının en üstünde depolanmışsa, çatı veya tavan sprinkler grupları için tasarım kriteri, Standart Çizelge 5’ten alınmalıdır.

 

Hidrolik hesaplamanın amaçları için, en fazla 3 rafa kadar raf sprinkler gruplarının her seviyesinde hidrolik olarak en uzak konumda, aynı anda üç sprinkler grubunun çalıştığı varsayılmalıdır. Raf koridorlarının genişliği 2,4 m veya daha fazla olduğu durumlarda sadece bir rafın dâhil edileceğinin varsayılması gerekir. Raf koridorları genişliği 2,4 m’den az fakat 1,2 m’ye eşit veya bundan büyük olduğu yerde, iki rafın dâhil edileceği varsayılmalıdır. Raf koridorları genişliği 1,2 m’den az olduğu yerde 3, rafın dâhil edileceği varsayılmalıdır.

;

Yangın söndürme sistemleri, BYKHY kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok (gemilerin yük boşalttığı ya da aldığı rıhtım.), metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.(BYKHY Madde 90)

 

Yangın söndürme sistemleri tasarımında BYKHY 19 uncu maddedeki bina tehlike sınıfları dikkate alınır. (BYKHY Madde 91/2)

 

Yangın tesisatı ve elemanlarına ait projelerin ve tadilatlarının BYKHY’te öngörülen şartlara uygun olması gerekir.(BYKHY Madde 5) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri ise mimarî projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimarî projelerde gösterilir. (BYKHY Madde 6/4)

 

Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.(BYKHY Madde 67/1)

 

Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır. (BYKHY Madde 67/2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Uyarı! Korunan İçerik