Periyodik Muayenede Özel İmalat İş Ekipmanı Sorunu?

isekipmani2Periyodik muayenesi yapılacak iş ekipmanı,ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde değerlendirilir.

Periyodik muayeneyi gerçekleştirecek yetkililer zaman zaman bu çerçevede değerlendiremeyecekleri özel imalat iş ekipmanlarıyla karşılaşmaktadır.

Nedir özel imalat iş ekipmanı ?

Belirli bir işte veya birden fazla işte kullanılmak üzere üretilmiş,tasarım,teknik çizim ,teknik hesap,iligili standart ve testlerden yoksun üreticisi belli olmayan ekipmandır.Geçmişte bu tür ekipmanlara daha sık rastlamak mümkündü fakat az da olsa günümüzdede karşımıza çıkabiliyor.

Özel imalat iş ekipmanının oluşumunun nedenlerini incelediğimizde

-İş ekipmanlarıyla ilgili mevzuatları bilmeme-araştırmama

-Ekonomik nedenlerle İş için gerekli ekipmanı temin etme zorluğu

-İş ekipmanları- iş güvenliği gereksinimlerini bilmeme veya önemsememe

-Teknolojik gelişmelere ayak uyduramama

gibi nedenleri sayabiliriz.

Peki nasıl yapılıyor bu ekipman ? El melekesi iyi bir usta gördüğü bir ekipmanı ,malzeme seçimi,malzeme ölçüsü ve iş güvenliği kriterlerine dikkat etmeksizin ,kendi tasarlayıp,kendi üretip kullanıma açıyor.Bu iş ekipmanı bazen hava tankı olarak,bazen bir kaldırma ekipmanı,bazen çalışma iskelesi,bazen kanca altı kaldırma ekipmanı olarak  çıkabiliyor karşımıza.

Periyodik kontrolü yapılacak iş ekipmanı,belirli standartlar ve yönetmelikler dahilinde,yetkin üreticiler tarafından üretilmelidir.Makine emniyet yönetmeliği’ne uygun olarak üretilmiş bir ekipman insan sağlığı güvenliğine ve duruma göre evcil hayvan ve mallara zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir.Üzerinde yer alan metal etiketinde üreticisi ve özellikleri yer almaktadır.Böyle bir iş ekipmanı  bu veriler üzerinden kontrol edilerek  kullanımına izin verilebilir.

Özel imalat iş ekipmanında ise bilinmeyenler çoktur.İş ekipmanında kullanılan malzeme özelliği,hangi yöntemlerle kim tarafından üretildiği belli değildir.İşe uygunluğuyla ilgili testleri yapılmamıştır.Üzerinde olması gereken güvenlik donanımları yoktur.Bu tür iş ekipmanlarının kullanımı sakıncalı görülerek kullanımdan kaldırılmalı,gerekli revizyonlar ve testler sonrası uygunluk onayı alınmalı ve periyodik muayenesi rahatlıkla yapılmalıdır.

Yazar: Seyfettin KAÇAL

Seyfettin KAÇAL
İş Güvenliği Uzmanı /A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Uyarı! Korunan İçerik