Yangın ve Danışmanlığı

Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolap Sistemi Periyodik Kontrolü

yangınborutesisatı

Sabit Boru Tesisatı  Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, BYKHY’de belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, bina içinde itfaiye su alma hattı, itfaiye su verme bağlantısı, yangın dolapları ve hortumları ile hidrant sistemin tesis edilmiş olması gereklidir. Antifriz sıvısı ile veya elektrikli şerit ısıtma …

Devamını Görüntüle »

Yangın Tesisatının Periyodik Kontrolü

YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ

YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yangın tesisatları itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkanları sağlamayı amaçlayan sistemlerdir. Yapılar karmaşıklaştıkça yangına karşı koruyucu önlemlerin alınması daha fazla önem kazanır. Yangın çıkmasının nedenlerinden bazıları; kullanıcı hataları, standartlara uygun cihaz kullanılmaması ve bakım …

Devamını Görüntüle »

Avm Kapalı Otoparkları Ne Kadar Güvenli?

otopark

  Metropollerde sayıları her geçen gün artan AVM’lerin; Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan AVM sayısı 350’leri buluyor. Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan AVM’lerin otoparkları özellikle büyükşehirlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu yazımızda AVM Otoparklarında yangın sonrasında ortaya çıkan yangın dumanın kontrolü ile ilgili yapılması gerekenler hakkında …

Devamını Görüntüle »

Yangın Sistemleri Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

yangın

Genel durum Standart Madde 4.4.2’de belirtilen tesisatın / tesisatların tipi / tiplerini ve her bir kontrol vana setinin anma çapı /çapları, sistemdeki her kontrol vana setinin sayısı veya referansları, her kontrol vana setindeki sprinkler gruplarının sayısı kontrol edilmelidir. Ayrıca kuru veya değişken tesisatlar durumunda döşenen boru hacmi, her kontrol vana …

Devamını Görüntüle »

Binaların Kullanım Amacı ve Tehlike Sınıfının Belirlenmesi

binalar

Bina kullanım amacı: Muayenesi yapılacak binanın ait olduğu, BYKHY 8. Maddesinde belirtilen sınıflardan biridir. Bina kullanım amacı projeye göre yazılır. Projede kullanım amacı belirtilmemişse firmanın ticaret sicil gazetesi veya kapasite raporundan kullanım amacı belirlenebilir.   Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi olacak bölümler var ise ve bu …

Devamını Görüntüle »

Yağmurlama (sprinkler) Sistemi

sprinkler

Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.   Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle …

Devamını Görüntüle »

Yangın Pompası Bağlantı Elemanları

yangınhortumu

Yangın Pompası Bağlantı Elemanları: Bir yangın pompasının işlevselliğine eşlik eden, emiş hattından başlayıp, basma hattının sonuna kadar aktif olan bir çok sistem elemanı bulunmaktadır. Bu elemanların tipik gösterimi aşağıda verilmiştir:   1- Zemin üstü su deposu 2- Emme dirseği ve plakası 3-Emme borusu 4-Isı izolasyonlu plaka 5-Esnek bağlantı 6- Emme …

Devamını Görüntüle »

Yangın Tesisatında Kullanılan Tanımlar

yangınhidrant

BYKHY           : Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Standart: TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik Sprinkler Sistemleri – Tasarım, Montaj ve Bakım Standardı Mevcut yapı: Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi, Bina Tehlike Sınıfı: BYKHY’nin Ek-1/A, …

Devamını Görüntüle »
error: Uyarı! Korunan İçerik