Periyodik Muayeneyi Önemseyin

Periyodik Muayeneyi Önemseyin
Periyodik Muayeneyi Önemseyin

Periyodik Muayeneyi Önemseyin

İş ekipmanı adı üstünde üretmek, bir işi tamamlamak için kullandığımız araç, makine vb.dir. İş ekipmanları çalışanın işi kolaylaştırır ve daha hızlı yapmasını sağlar. Kısacası çalışma hayatımızın vazgeçilmezidir. Bu kadar önemli işimizin parçası olan iş ekipmanlarının belirli sürelerle uzman göz tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Trafikteki araçların muayenesiyle ilgili araç muayene istasyonuna yolunuz düşmüştür. Araçlar muayene istasyonuna getirilerek uzman kişiler tarafından kontrol edilip“trafiğe çıkması sakıncalı” veya “sakınca yoktur” şeklinde raporlanır. Benzer uygulama işyerinde iş ekipmanının çalıştığı alanda standartlar dahilinde Periyodik Muayene uzmanı tarafından yapılarak “İş Ekipmanın Kullanımı Sakıncalıdır” veya “İş Ekipmanının Kullanımı uygundur.” şeklinde raporlanır.

İşyerlerinde sıklıkla kullanılan iş ekipmanlarını kimler kontrol etmeli? eğitim almaları gerekir mi ? Bu kişiler hangi kurumlardan eğitim almalı sorularını cevaplamaya çalışalım.

Basınçlı kap ve Tesisatların  periyodik kontrollerini kimler yapabilir?

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrollerini kimler yapabilir?

2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Tesisatların periyodik kontrollerini kimler yapabilir?

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Periyodik Kontrol uzmanının eğitim alması zorunlumu dur?

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, asgari EK-1’de belirtilen konuları içeren temel eğitimi almakla yükümlüdür. Eğitim almayanlara ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara kayıt numarası verilmez.

Periyodik Kontrol Uzmanlığı eğitimini hangi kurumlar verebilir?

Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle; makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler ile örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir.

Periyodik Kontrol Temel Eğitimini vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

  1. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
  2. Makine Mühendisleri Odası (MMO)
  3. İstanbul Gedik Üniversitesi

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolüyle ilgili web sitesi var mı?

https://isekipmanlari.isgum.gov.tr/

Ekipnet nedir?

Ekipnet, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programıdır.

Yönetmelikte belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan kişiler, e-devlet üzerinden EKİPNET’e giriş yaparak kayıt oluşturmakta ve periyodik kontrol temel eğitimi almadan önce bir geçici kayıt numarası almaktadırlar.

Geçici kayıt numarası alan kişiler, Bakanlığımızca protokol yapılan ve yetkilendirilen kurumlardan eğitim alarak sınavda başarılı olmaları halinde yetkilendirilen kurum tarafından EKİPNET’e “başarılı” olarak kaydedilir. Bu aşamadan sonra sistem, kişilere kalıcı kayıt numarası atar.

Kalıcı kayıt numarası alan kişiler periyodik kontrol yapmaya yetkili olurlar. Kullandıkları periyodik kontrol formlarını sistemden aldıkları kalıcı kayıt numaralarını işlemeleri gerekmektedir. Kaynak:https://isekipmanlari.isgum.gov.tr/sorucevap.aspx

Yazar: Seyfettin KAÇAL

Seyfettin KAÇAL
İş Güvenliği Uzmanı /A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Uyarı! Korunan İçerik