Yangın Tesisatının Periyodik Kontrolü

YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ
YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ

YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol

Yangın tesisatları itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkanları sağlamayı amaçlayan sistemlerdir. Yapılar karmaşıklaştıkça yangına karşı koruyucu önlemlerin alınması daha fazla önem kazanır.

Yangın çıkmasının nedenlerinden bazıları; kullanıcı hataları, standartlara uygun cihaz kullanılmaması ve bakım yetersizliği olarak sıralanabilir.

Bu nedenlere odaklanmak yangın tehlikesini minimuma indirmek için gereklidir. Yangın tesisatlarının standartlara uygun yapılmış ve bakımlarının düzenli olduğunun kontrolü Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü ile mümkündür.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yangın tesisatları TS 9811, TS EN 671 3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2 A1, T5 EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere, İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ ne (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği) ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmelidir.

Bu konu İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrolü

Yangın söndürme sistemleri; yangın söndürme cihazları, yangın tüpleri, yangın pompaları, yangın hortumları, yangın dolapları, yangın hidrantları ve yağmurlama (sprinkler) tesisatlarından oluşur.

Yangın söndürme cihazları araç tipi, elde taşıma tipi, seyyar tip ve otomatik tip yangın söndürme cihazları olarak çeşitlilik göstermektedir; Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrolü TSEISO/TS 11602-2 standardında belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yangın Tüpü Periyodik Kontrol

Yangın tüpleri bir tür yangın söndürme cihazlarıdır. Yangın Tüpü Periyodik Kontrolü kapsamında yangın tüpü basıncının yeterli olup olmaması, yangın tüpünün dolum ve bakım tarihleri ve yangın tüpünün standartlarda belirtildiği üzere monte edilip edilmemesi hususları ele alınır.

Yangın Dolaplarının Periyodik Kontrolü

TS EN 671-1 sulu sistem,TS EN 671-1 köpüklü sistem, TS EN 671-2 kuru sistem ve TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 Sahra Modeli Yangın Dolabı modelleri bulunmaktadır. Yangın dolaplarının periyodik kontrolü en hassas konulardan bir tanesidir. Yangın dolaplarınız istenilen şartları sağlamadıkça tüm yangın tesisatınızın uygun olması anlam ifade etmeyecektir. Çünkü yangın dolabı yangına müdahalede sistemin çıkış noktasıdır.

Yangın Tesisatı Kontrolü

Yangın Tesisatı Kontrolünde tesisat türüne bağlı olarak uygulanacak yöntemler farklılık göstermektedir.Yangın Tesisatlarının (yangın hatları) ıslak sistem yada kuru sistem olarak iki türü vardır;

Islak Yangın Tesisatı

İçerisinde basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanılan yangın tesisatlarına ıslak yangın tesisatı adı verilir. Bu sistem donma tehlikesi bulunmayan mahaller ve yüksek yapılarda tercih edilir.

Kuru Yangın Tesisatı

Normal zamanda yangın tesisat boruları içerisinde su bulunmayan, yangın anında suyun verildiği yangın tesisatı çeşididir. Bu tesisatlarda kuru sistem valfinin devreye girmesi ile yangın tesisatı içinde bulunan basınçlı hava veya azot gazı boşaltılır. Sistemde su yerine basınçlı gaz olması binayı su boşalmasının verebileceği zararlardan korumaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Yangın tesisatı periyodik kontrolü esnasında uzman personel tesisatın projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı tesisatta uygun bileşenler kullanılıp kullanılmadığı ve bu ekipmanların olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve ölçümler gerçekleştirir. Bu kontrollerin sonucunda yangın tesisatının durumunu özetleyen Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu oluşturulur. Bu rapor Yangın tesisatınızın uygun olup olmadığını görmenizi sağlar.

Unutulmamalıdır ki yangın tesisatı ihtiyacınız olduğunda canınızı ve malınızı koruyacaktır. Yangın tesisatlarının periyodik muayenesinin düzenli yapılması hem can hem de maddi varlığınızın güvenliği adına en büyük teminattır.

 

1 yorum

  1. Avatar
    Suzan MENEKŞE

    Yangın tesisatı periyodik kontrolü yaptırmak kanuni zorunluluk mu? Hangi ekipmanların yangın tesisatı periyodik kontrolünü yaptırmamız gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Uyarı! Korunan İçerik