Kaldırma Ve İletme Makinelerinin Periyodik Kontrolü

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

İşyerlerinde genellikle yük kaldırma ve yük transferi amacıyla kullanılan ancak personel taşıma ve personel çalışması için tasarlanmış tipleri de bulunan vinç, forklift, ceraskal, transpalet, hubzug,kriko,manlift vb iş ekipmanlarıdır. Bu ekipmanlarla yükün iletimi veya transferi sağlanır. Kaldırma ve iletme ekipmanları çalışma hayatını kolaylaştıran ekipmanlardır. Kaldırma ve İletme ekipmanları aynı zamanda tehlikeli iş ekipmanlarıdır. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının seçimi ve doğru kullanımı önemlidir. Yüke ve yapılacak işin yapısına uygun kaldırma iletme ekipmanı seçmek gerekir. İşe uygun kaldırma iletme ekipmanı seçilmemesi neticesinde her yıl ciddi iş kazaları yaşanmakta çalışanlar hayatını kaybetmekte maddi zararlar meydana gelmektedir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Yönetmeliği var mıdır ?

Kaldırma ve iletme ekipmanları yönetmeliği var mı dır ?Evet vardır ancak bu yönetmeliğin adı  “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir.

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol

Kaldırma iletme araçları periyodik kontrolü   “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğiyle düzenlenmiştir.(Resmî Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28628)

Bu Yönetmeliğin EK-III bölümünde İş Ekipmanlarının Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrolleriyle ilgili hususlardan bahsedilmektedir. Bu bölümde Kaldırma İletme Ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaparken referans almamız gereken bir tablo çıkıyor karşımıza (Tablo-2:Kaldırma İletme Ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)Bu tabloyu incelediğimizde  3 sütün 3 ana başlık yer alıyor. Ekipman Adı-Kontrol Periyodu(Azami Süre) ve Periyodik Kontrol Kriterleri. Bu tablo bize şöyle diyor aslında “Hangi Kaldırma iletme ekipmanını”, “hangi sıklıkla”, “hangi kriterlere göre” periyodik kontrole tabi tutacaksın.

Ekipman adı sütünün da Kaldırma İletme ekipmanının kullanım alanları ve cinsleri dikkate alınarak sınıflandırması yapılmıştır. Kontrol periyodu sütununda ise  azami kontrol süreleri yer almaktadır. Bu sütunda dikkat edilmesi gereken husus bazı ekipmanlar için net süreler verilmiş olsa da, bazı ekipmanlar için standartlara atıfta bulunulmuştur. Son sütün olan Periyodik Kontrol Kriterleri kısmında ise Kaldırma İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolünün hangi standartlara göre yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu sütunda dikkat etmemiz gereken nokta, referans alınacak standartlarda zaman zaman değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikleri takip etmemiz, doğru periyodik kontrol yapmamız için zorunluluktur.

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri Kaç Ayda Bir Yapılmalıdır

Kaldırma iletme araçlarının kontrol sıklığı Yönetmelik Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  tablosu Kontrol periyodu sütununda yer almaktadır. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri kaç ayda bir yapılmalıdır? bazı ekipmanlar için 6 ay süresi (Yapı iskeleleri) bazı ekipmanlar için ise Yılda en az bir defadır.

vinç

Vinç Periyodik Kontrol

Vinç periyodik kontrolleri iş güvenliği için olmazsa olmaz ve geciktirilmemesi gereken bir durumdur. Vinçler tekrarlayan yük kaldırma ve taşıma neticesinde vinç elemanlarında istenmeyen deformasyonlar meydana gelebilir. Vinç periyodik kontrolleri zamanında yapılmadığında bu deformasyonlar ciddi iş kazalarına neden olabilir. Vinç periyodik kontrolleri kurulum sonrası ve yasal sürelerde mutlaka yetkililerce yapılmalıdır. Vinç periyodik kontrolleri yönetmelikte yer alan standartlar dahilinde yapılır.

Kule Vinç Periyodik Kontrol

Özellikle yüksekte yapılacak işlerde kullanılan, yüklerin yatayda veya düşeyde taşınmasını sağlayan sabit veya hareketli yüksek vinçlerdir. Bu vinçler Kule gibi yüksek olduğundan devrilme riskine karşı Periyodik Kontrolleri aksatılmamalıdır. Özellikle kurulum ve sökümü en sık yapılan vinçlerdir. Kule vinç periyodik kontrolü kurulum sonrası işletmeye alınmadan önce ve yasal periyodlarda yetkililerce yapılmalıdır.

Forklift Periyodik Kontrol

Forkliftler yükleme, boşaltma ve istifleme amaçlı kullanılan elektrikli veya dizel iş ekipmanlarıdır. Özellikle çalışma alanında yoğun olarak kullanılırlar. Forkliftlerin periyodik kontrolleri aksatılmamalıdır. Yetkili uzmanlarca belirtilen sürelerde forkliftlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Forklift periyodik kontrolleri yasal zorunluluk olduğu kadar olası iş kazalarını önlemek adına önemlidir. Forklift’in freninin tutmadığını, sesli ışıklı ikazlarının çalışmadığını, yükü sabit tutamadan kaydırdığını düşünmek bile istemeyiz. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için belirlenen sürelerde forklift periyodik kontrollerimizi yaptırmalıyız.

Transpalet Periyodik Kontrol

Transpalet yükleme, boşaltma ve istifleme amaçlı kullanılan mekanik veya elektrikli iş ekipmanlarıdır. Özellikle depo alanında yoğun olarak kullanılırlar. Transpaletlerin periyodik kontrolleri aksatılmamalıdır. Yetkili uzmanlarca belirtilen sürelerde transpaletlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Ceraskal Periyodik Kontrol

Ceraskallar, dişli ve zincir sistemiyle yük kaldırma işlemlerinde kullanılan iş ekipmanlarıdır. Ceraskal periyodik kontrolleri, dişli zincir çalışması, zincir deformasyonu, kanca ağız açıklığı vb. kontrolleri yapılmak suretiyle yetkili uzmanlarca kontrol edilir.

Vinçlerin Periyodik Kontrolleri En Az Kaç Ayda Bir Yapılmalıdır

İşyerimizde kullandığımız vinçlerin periyodik kontrolleri en az kaç ayda bir yapılmalıdır.? Vinçlerin Periyodik kontrolü standartlarda belirtilmemişse yılda en az 1 defadır.

Forkliftlerin Periyodik Kontrolleri En Az Kaç Ayda Bir yapılmalıdır

İşyerimizde kullandığımız forkliftlerin periyodik kontrolleri en az kaç ayda bir yapılmalıdır.? Forklift Periyodik kontrolü standartlarda belirtilmemişse yılda en az 1 defadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Uyarı! Korunan İçerik